Vår målsetning er å tilby fleksible
løsninger fra enkelttjenester som.
f.eks årsoppgjør/selvangivelse eller
fakturering til komplett økonomistyring.

Vi har i dag regnskapskunder over
store deler av landet og har erfaring
fra de fleste bransjer og
selskapstyper.
Vi tilbyr regnskapstjenester fra A-Å,
og behersker det fleste
regnskapssystemer.
NARF
%nbsp
Løpende Regnskap / Bokføring
Betalingsformidling / Remittering
Budsjettering
Controllerfunksjon regnskap
Fakturering
Gjeldsforhandlinger / Avvikling
Inkassoformidling
Likviditetsstyring
Lønn
Prosjekt / avdelingsregnskap
Selskapsetablering
Styrerådgivning
Økonomistyring
Årsoppgjør / Selvangivelser